Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
  • วันนี้  :  13 คน
  • เมื่อวาน  :  119 คน
  • เดือนนี้  :  2023 คน
  • ทั้งหมด  :  45685 คน
  • เริ่มนับสถิติ  20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
 
ภาพกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง
ภาพกิจกรรม :  ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (วาตภัย)
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  18 เม.ย. 61
 
ภาพกิจกรรม
 

วันที่18เมษายน2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายอำเภอหางดงพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเจ้าหน้าที่พนักงาน อบต.ขุนคงได้ออกตรวจเยี่ยมความเสียหายทีเกิดจากภัยธรรมชาติ(วาตภัย)ในวันที่17เษายน 2561ที่ผ่านมาและทางคณะผู้บริหาร อบต.ขุนคงได้แก้ไขความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่ตำบลขุนคง อาทิ มอบกระเบื้องหลังคา ตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางเป็นต้น (ในนามของอบต.ขุนคง ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันช่วยเหลือเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลขุนคงหากล่าช้าหรือผิดพลาดประการใด ทางอบต.จะนำไปแก้ไขในการดำเนินงานครั้งต่อไป)

 
ภาพกิจกรรม
 
ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (วาตภัย)

ภาพกิจกรรม
 
ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (วาตภัย)

ภาพกิจกรรม
 
ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (วาตภัย)

ภาพกิจกรรม
 
ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (วาตภัย)

ภาพกิจกรรม
 
ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (วาตภัย)

ภาพกิจกรรม
 
ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (วาตภัย)

ภาพกิจกรรม
 
ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (วาตภัย)

ภาพกิจกรรม
 
ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (วาตภัย)

ภาพกิจกรรม
 
ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (วาตภัย)

ภาพกิจกรรม
 
ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (วาตภัย)

ภาพกิจกรรม
 
ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (วาตภัย)